Przejdź do treści
Rodzaje zaparć - różne typy problemów związanych z pasażem jelitowym

Rodzaje zaparć - różne typy problemów związanych z pasażem jelitowym

Jakie są rodzaje zaparć?

Zaparcia, w zależności od przyczyny, dzielimy na: pierwotne (idiopatyczne) i wtórne. Większość przypadków zaparć, które zazwyczaj nam doskwierają należą do grupy zaparć pierwotnych i są związane z nieprawidłową motoryką i funkcją jelita. W ich diagnostyce wykluczone zostają przyczyny pozajelitowe. W tej grupie dodatkowo można wyróżnić: zaparcia związane z wydłużonym czasem pasażu jelitowego, zaburzenia wydalania stolca (gdzie pasaż jelitowy może przebiegać bez zakłóceń, natomiast problem jest związany z trudnością lub niemożnością wydalenia stolca z odbytnicy) oraz zespół jelita drażliwego z tzw. przewagą zaparcia. Drugim wyróżnianym typem są zaparcia, które wynikają ze współistniejącej choroby lub zażywaniem konkretnych leków. W takim przypadku aby wyeliminować problemy z defekacją musi zostać rozwiązana pierwotna ich przyczyna. Postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne powinno być zatem wielokierunkowe. Musi brać pod uwagę zarówno błędy dietetyczne, styl życia jak i inne objawy towarzyszące. Jeśli zaparcia związane są z konkretną farmakoterapią często po konsultacji lekarskiej możliwa jest zmiana zażywnych leków na inne co zmniejszy występujący problem. 
Leczenie zaparć niezależnie od ich typu, rozpoczyna się od wprowadzenia odpowiedniej diety, modyfikacji złych nawyków, co zazwyczaj jest wystarczającym działaniem. W przypadku braku poprawy w ciągu 3-6 tygodni wprowadza się dodatkowo środki przeczyszczające. Gdy i te sposoby zawiodą musimy poddać się dokładniejszej diagnostyce, która pozwoli obrać odpowiednią drogę leczenia.

Piśmiennictwo

  1. P. Rutter, red. J. Pluta. Opieka farmaceutyczna objawy, rozpoznanie i leczenie. Elsevier Urban & Partner; 2014.
  2. Jabłońska B, Żaworonkow D, Lesiecka M, Agafonnikov VF, Pinkolsky PM, Lampe P. Zaparcia – etiopatogeneza, diagnostyka i leczenie. Postępy Nauk Medycznych 2011; 1: 33-38.
  3. Dzierżanowski T, Rydzewska G. Zaparcie stolca – trudny problem leczniczy. Przegląd Gastroenterologiczny 2012; 7(5): 249–263.

Dodaj komentarz